Haqqımızda

Bakı şəhərində “New Oasis” gül - dekorativ incəsənəti salonu fəaliyyətgöstərir. Salon sifarişləri təbrik məktubu ilə birlikdə dünyanın bütünölkələrinə çatdırır.

 

“New Oasis” salonu “Fleurop-Interflora” Beynəlxalq Floristlər Birliyininüzvüdür, 1926-cı ildən fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda “Fleurop-Interflora” partnyorlar şəbəkəsi bütün dünyada 58 000 elit gül salonlarınıbirləşdirir.

 

Floristlərin yaradıcı yanaşması, hər bir sifarişin diqqətlə işlənilməsi vədaima mükəmməlliyə doğru irəliləməsi, Birliyinə güllərin çatdırılmasısahəsində aparıcı mövqe tutmağ üçün yol açır. Hər il, “Fleurop-Interflora” dünyanın bütün ölkələrinə 25 milyon sifariş çatdırır.