Hədiyyələrin qablaşdırılması

Seçmə floristik materiallardan istifadə etməklə suvenirlərin və hədiyyələrin qablaşdırılması.